PARK U KOSTELA

Začátek projektu: 2020

Plánované dokončení: 2020

Fáze projektu: Projekt

Zastavovací studie Bystřice Západ

Začátek projektu: 2019

Plánované dokončení: 2030

Fáze projektu: ZASTAVOVACÍ STUDIE

SPORTOVNÍ AREÁL při ZŠ Bystřice u Benešova

Začátek projektu: 2020

Plánované dokončení: 2022

Fáze projektu: Získáno stavební povolení / podána žádost o dotaci / zařazeno do rozpočtu

Územní studie ÚS7 / Z.BY.17 pro území BYSTŘICE - JIH

Začátek projektu: 2020

Plánované dokončení: 2020

Fáze projektu: Dokončena příprava územní studie - předáno k zaregistrování na Odbor územního plánování MěÚ Benešov

Oprava fasády staré školy

Začátek projektu: 2020

Plánované dokončení: 2021

Fáze projektu: Zahrnuto do rozpočtu 2020