Bystřice

Udělejme z Bystřice místo pro život i našich dětí!
Místo, kde se příroda střetává s kulturou

Podávejte občanské návrhy

Naše město má právě v těchto měsících možnost zevrubně debatovat o vizích, které rozvinout, a jejich uskutečněním zvýšit kvalitu života v naší obci. Máte svou představu? Neváhejte se zapojit do diskuse, i Váš hlas bude slyšen.

20

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě
5

Ucelených strategických oblastí

Prohlédnout strategii

Budoucnost není dílem náhody, ale vzájemné spolupráce všech obyvatel města.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci projektů je zásadním předpokladem zvyšování kvality života. Je vhodné přihlédnout ke skutečnosti, které témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách obce, jeho velikosti a následného přínosu.