SPORTOVNÍ AREÁL při ZŠ Bystřice u Benešova

Začátek projektu: 2020

Plánované dokončení: 2022

Fáze projektu: Získáno stavební povolení / podána žádost o dotaci / zařazeno do rozpočtu