Informace o portálu

ZBYSTŘI je novým informačním portálem města Bystřice.

V rámci nové komunikační strategie města a zavádění principů aktivit Zdravého města Bystřice vedení města představuje veřejnosti postupně jednotlivé rozpracované projekty. V roce 2019 proběhlo několik veřejných projednávání, týkajících se zeména projektů vodovodů a kanalizací, které jsou nejdůležitějšími a nejrozsáhlejší projekty s nejvyšší priorityou  pro Bystřici na nejbližší období. 

Vedení města pracuje rovněž neveřejně na pracovních jednáních zastupitelů. Pro zastupitele jsou zaváděny vedením města ve spolupráci s projektovým řízením prezentace jednotlivých rozpracovaných projekty tak, aby mohli být zastupitelé postupně seznámeni s procesem přípravy a rozpracováním konkrétních investičních projektů připravovaných na nejbližší období.

V druhé polovině roku 2019 zadalo město Bystřice naprogramování nové informační webové platformy ZBYSTŘI kreativnímu řediteli grafického a designového studia Peckastudio s.r.o. panu Vratislavovi Peckovikterý je rovněž autorem nového jednotného vizuálního stylu města Bystřice.  

Informační portál Zbystři je nový komunikačním nástroj města Bystřice. Na Zbystři budou prezentovány jednotlivé rozsáhlejší investiční projekty od počáteční fáze předprojektové přípravy, přes fázi projekční - studie, všechny stupně projektové činnosti, fáze realizační až po kolaudaci, tedy ukončení. Prostřednictvím tohoto portálu budou poskytovány nejen informace textové, popisné, informační, ale rovněž vizualizace, fotodokumentace i samotné náhledy do studií i projektových dokumentací. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvním projektem, který může veřejnost shlédnout zde na novém informačním portálu ZBYSTŘI a následně připomínkovat je

Územní studie ÚS7 / Z.BY.17 pro území BYSTŘICE - JIH.

!!! Portál je v této době stále v testovací fázi !!!  

Vedení města však rozhodlo o urychleném spuštění tohoto komunikačního nástroje tak, aby bylo umožněno veřejnosti a zúčastněním osobám seznámit se s jednotlivými návrhy a vyjádřit se k  připravované Územní studii ÚS7 / Z.BY.17 pro území Bystřice JIH, a to z důvodu nemožnosti uskutečnit další z řad veřejných projedávání, jež muselo být z důvodu vydaných mimořádných opatření Vládou ČR zrušeno.