MIOS Bystřice

Fáze projektu: Prováděcí dokumentace

Začátek projektu: 2015

Plánované dokončení: 2021

Tagy: architektura, veřejná prostranství

  • Jednotlivé fáze projektu
  • STUDIE
  • Prováděcí dokumentace

Účelem a hlavním cílem předkládané studie je vytvoření základního koncepčního podkladu pro realizaci fungujícího a přehledného městského informačního systému (MIOS).
MIOS je:
- Ucelený a uspořádaný soubor informací o městě
- Systém směrovaných a cílených tras struktur města
- Spojovací článek všech druhů a důvodů pobytu ve městě
- Komunikační prostředek mezi městem a jeho návštěvníky
- Zásadní koncepční a výtvarný zásah do struktur města

Samotný MIOS je navíc nedílnou částí grafické identity (vizuálního stylu) města.
Ve studii, v analytické části upozorňujeme na silné stránky města, které je dobré v rámci MIOS více podpořit a nedostatky, které je možné chápat jako potenciály.
Vhodným umístěním rozcestníků, informačních pylonů či nástěnek lze účině navádět návštěvníky k turistickým cílům či městské vybavenosti, zároveň lze jejich pohyb usměrnit do
míst, která z jejich pohybu mohou těžit.

Odkazy

Dokumenty ke stažení

Soubor
Barevná rodina šedá

Vloženo: 23.6.2020

Autor: Atelier VAS

Stáhnout
Soubor
Karta projektu

Shrnutí projektu v PDF

Stáhnout