Rekonstrukce památníku obětem 1. a 2. světové války

Fáze projektu: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Začátek projektu: 2019

Plánované dokončení: 2021

Tagy: architektura, rekonstrukce, stavba

  • Jednotlivé fáze projektu
  • STUDIE
  • DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Památník obětem 1. a 2. světové války se nyní potýká s nedůstojným vzhledem.
Objekt byl původně vystavěn a užíván jako knihovna. Poměrně brzy se však proměnil na požární stanici.
Stanice se v průběhu let ještě rozšířila, což je patrné na průběhu kamenného soklu.
ZÁKLADNÍ NEGATIVA:
- nedůstojný vzhled
- morální odpovědnost města jako majitele (špatné PR)
- nevhodné ceremoniální uspořádání parteru
- nevhodné zásahy do otvorů (nová plastová okna, nová roletová vrata, sekční vrata s opačným zájezdem
- nevhodný mobiliář
- neudržitelný stav dřevin a keřů
- nevhodné povrchy v parteru
NÁVRH:
Návrh počítá s kompletní obnovou omítek budovy. Objekt by se měl zcelit do jednoho materiálu - hladké historizující omítky s nízkou zrnitostí s jednotným odstínem. Následně by se měly také opravit veškeré prvky na fasádě - držáky praporů, písma, pamětní desky, schodiště, dřevěné dveře, kyklopské zdivo na soklu.
Jednou z priorit je koordinace rekonsturkce parteru budovy. Dnešní stav, kdy se nelze dostat k pamětním deskám a věnce jsou zavěšovány na fasádu mimo seznamy jmen je zcela nevyhovující. U památníku nelze uspořádat důstojnou ceremonii, vejdou se k němu pouhé jednotky lidí. Proto je parter rozšířen. Změna povrchu nabádá chodce k zastavení se
u památníku. Povrch je kompletně řešen v kamenné mozaice a uspořádán do 4 základních polí - 2x pole před pamětními deskami, pole pro vstup a chodníkové pole ve směru náměstí-základní škola. Před každou desku budou při vzpomínkových aktech umisťovány dočasné držáky věnců (jednoduché trojnožky). Pro "odpočinek" jsou před památník
umístěny ještě 2 lavičky. Do kamenné dlažby se ještě vpíší 2 letopočty ukončení světových válek (1918 a 1945). 4 patníky jsou přemístěny jako zábrana k silnici. Tím se prostor zcela otevírá a památník a dění před ním je viditelné i z druhé strany.
V rámci zcelení fasády hasičské zbrojnice návrh zakrývá nejednotné řešení vrat mohutnou plechovou markýzou. Rozšíření zbrojnice je řešeno formou malé mělké přístavby, která je architektonicky řešena v duchu památníku. Chybějící název "HASIČSKÝ SBOR BYSTŘICE" bude doplněn v duchu ostatních textů na fasádě památníku.

Odkazy

Dokumenty ke stažení

Soubor
STUDIE

Vloženo: 23.6.2020

Autor: Atelier VAS

Stáhnout
Soubor
KONCEPT DSP

Vloženo: 23.6.2020

Autor: Atelier VAS

Stáhnout
Soubor
Karta projektu

Shrnutí projektu v PDF

Stáhnout