Rekonstrukce radnice

Fáze projektu: STUDIE

Začátek projektu: 2019

Plánované dokončení: 2021

Tagy: architektura, rekonstrukce, stavba, úřad, veřejná prostranství

  • Jednotlivé fáze projektu
  • STUDIE

Budova radnice v Bystřici je dlouhodobě zanedbávána. A to jak v rámci
technického stavu, tak zejména z hlediska provozně dispozičního. Radnice neplní
funkci "výstavního domu na náměstí". Zároveň neposkytuje vyhovující pracovní
prostředí. Vedení města náš atelier pověřilo zpracováním návrhu na její
rekonstrukci. Hlavním zadáním je návrhnout takové úpravy, aby byla budova
radnice provozně funkční, bezbariérová a poskytne další prostory pro kanceláře a
veškeré nutné zázemí.
ZÁKLADNÍ NEGATIVA:
- nedůstojný vzhled - řešeno v předchozí studii fasády
- morální odpovědnost města jako majitele (špatné PR) - neutěšený stav radnice
je špatná vizitka města
- nevhodné dispoziční řešení
- budova se vnořuje do sousední budovy
- špatné provozní vazby
- celkem 3 různé vstupy do budovy
- kombinace radnice a městských bytů
- bariérová stavba
- chybějící zádveří
- morálně zastaralá řešení v materiálech, prvcích
- velké množství dostaveb
- neodpovídající hygienická zázemí
- špatný technický stav budovy - řeší se v rámci rekonstrukce fasády
- nevhodný mobiliář
- neudržitelný stav povrchů v parteru - jak ve vnitrobloku, tak před radnicí na
náměstí
- neudržitelný stav dřevin a keřů
NÁVRH:
Návrh počítá s celkovou úpravou vnitřních komunikací. V 1.NP řešené budovy A
je zachována hlavní chodba, ze které se vstupuje do všech kanceláří. V rámci
vstupního foyeru, který bude fungovat jako větší zádveří jsou umístěny přepážky,
které byly doposud v budově B. Do budovy B se přesouvá městská policie.
Dochází tak ke kýženému finálnímu oddělení dvou sousedících budov.
Zcela odstraněny budou stávající dostavby ve dvoře. Odstraněno bude stávající
schodiště do 2.NP a přístavba se záchody. Na její místo bude situována nová,
moderní soudobá dostavba, která poskytne prostory pro zádveří, schodiště, výtah
a shromažďovací prostory.
Nová přístavba vyřeší vazbu na 2.NP v rámci budovy. V rámci 2.NP budou nově
umístěny kanceláře vedení města s vizuální vazbou na náměstí. Dále v patře
najdeme malou jednací síň, kuchyňku a samostatné toalety pro zaměstnance.
Stavební odbor včetně archivu se přesune do prostor stávajícího obecního bytu.
Rekonstrukce počítá s návrácením důstojnosti dnes poněkud zašlé a zanedbané
budově. Měla by se dotknout základních interiérových materiálů, povrchů,
orientačního systému a mobiliáře. Přístavba je řešena jako moderní, soudobá
budova s plochou zelenou střechou. Do fasády jsou vyřezány velké otvory, které
do prostoru přivedou dostatečné množství světla. Zároveň přístavba poskytne
dnes velmi úzké a dlouhé chodbě tolik nutný prostor a šířku.

Odkazy