Syllabova 99

Fáze projektu: Fasáda - prováděcí projekt

Začátek projektu: 2018

Plánované dokončení: 2021

Tagy: architektura, rekonstrukce, stavba

  • Jednotlivé fáze projektu
  • Fasáda - prováděcí projekt

Projekt se zabývá novou nástavbou a rekonstrukcí fasády budovy na rohu Ješutova náměstí. Atelier VAS v rámci dodatku k prováděcí dokumentaci vyřešil architektonický ráz budovy.

Návrh se snaží zohlednit základní architektonická pravidla domu, jako je:

  • sokl
  • skladba fasádních vrstev
  • řešení okenních detailů
  • řešení venkovních výplní otvorů
  • detail římsy a okapu
  • řešení střešní krytiny
  • řešení klempířských, zámečnických a truhlářských výrobků
  • řešení základních materiálů a barevnosti.

Stavební dokumentace je ponechána v původním stavu, autorem je Ing. Libor Brejla

Odkazy